Vår hjärna är fantastisk, den kan iscensätta de mest skrämmande scenarion som de mest njutningsfulla. Vi kan med enbart tankens kraft skapa och tänka ut vår framtid med en sån precision att vi kan se, höra och känna exakt hur det kommer vara när vi är där.

Ibland tar de negativa tankarna över och skapar omedvetna låsningar. Tankar om framtiden, situationer, vissa personer eller uppgifter kan trigga en känsla som inte ger med sig. Det i sin tur gör vi inte kan sova, sover oroligt och får ont i magen eller säger saker vi inte menar. Oro, ångest och rädslor är inte bara  obehagliga, de begränsar även ditt liv. De leder till undvikande och ibland till beteenden som är direkt skadliga, det kan vara att vi inte tar hand om oss själva på bästa sätt, att vi självmedicinerar eller utsätter oss för fara.  Våra tankar skapar oro och får oss att tappa greppet, stressa och pressa oss ytterligare. Onödig ångest och rädsla går oftast ut över det du behöver mest: Familj, vänner, relationer, personlig utveckling, framtidstro och livsglädje. Tankar är bara tankar. De säger egentligen mycket lite om verkligheten. Fast de ligger till grund för och bestämmer hur vi upplever vårt liv.

Vad är det som hindrar dig – just i detta ögonblick – att vara den person du vill vara och leva ditt liv precis som du vill leva det? I första hand din rädsla. När rädslan håller oss tillbaka känner vi förvirring, frustration, ilska och hjälplöshet och tvivlar på oss själva. Vår hjärna tar inte hänsyn till om det vi tänker om oss själva är sant eller om det är påhittat. Den bara gör. Rädsla är något vi föds med och det hindrar oss från en tidig död. De rädslor vi har för överlevnad har dock väldigt lite med de rädslor vi har i vår vardag. det sägs att 44 % av oss människor dör hellre än talar inför en grupp och att vi är mer rädda att förlora vår mobil än vår relation..

Ofta är de de små sakerna som skrämmer oss

  • jag vill inte söka det där jobbet (rädd att inte få det-misslyckas)
  • Jag vill inte söka efter en ny kärlek (rädd att bli avvisad)
  • jag vill inte hålla tal ( rädd att göra bort mig)
  • Jag vill inte flytta och studera (rädd att inte passa in, eller at få vara mig själv)
  • Jag vågar inte säga upp mig och följa min dröm (rädd att förlora tryggheten)

Vi är så rädda att inte passa in, vara till lags eller att bli ensamma att vi står ut med och anpassar oss. Många år efter år.  Frågan är vill du fortsätta göra så eller vill du förändra något? För att bli fri från de rädslor som hindrar oss handlar om att det om att om programmera det undermedvetna för att bli av med det tänkandet  som automatiskt hindrar oss från att ta tag i  rädslan, och att i stället omvandla den till kraftfullhet, handling och kärlek.  När vi går från att vara utifrån styrda till at bli styrda från vårt inre kan vi också släppa taget om gamla oförätter och orättvisor som håller oss tillbaka. Vi kan komma närmare det vi själva tror och håller för sant och istället fokusera på det om får oss att må bra och vilja vara en positiv kraft för andra.

Ett första steg är att våga drömma, att göra något annat. Gör det nu- det är du värd.