Brukar du så där i förbifarten fråga den du möter, hur de har det? Förr svarade de flesta “bra” idag svarar istället majoriteten “Det är mycket”. Innan vi hade mobil telefoner var det också en av de förta frågorna efter vi hälsat på varandra idag är frågan “var är du”?

Skrämmande nog har det  blivit inne att svara “jag hinner inte” eller “jag är upptagen” och det verkar också blivit den nya normen när vi värderar människor. Det sägas att knappt hälften av alla föräldrar hinner inte, eller orkar inte läsa för sina barn. och mer än hälften av alla barn över tre har tillgång till en egen läsplatta. Nu är det kanske inte fel på läsplattan i sig utan mer hur den används. har verkligen all den teknik vi fått under de senaste tiden verkligen gett oss mer kvalitetstid?

Bland ungdommar 16-24 år har 28% någon form av form av ängslan, oro eller ångest. Och så många som 55 % uppger att de har svårt att sova*. Största delen av symptomen kommer från stress och press utifrån. Psykisk ohälsa är ett av de största hoten mot folkhälsan, både i Sverige och i resten av världen. Och det är ju just det, vi har blivit för upptagna för att ens märka det.

Ett sätt att vända den här trenden är att var en förebild, att komma ihåg att stress inte behöver vara den enda rätta. Alla kan börja ta små steg mot att skapa något nytt. Ett steg är att börja med något av dessa steg.

1.Ta ansvar över att vara upptagen. Att vara upptagen är ett val vi gör. Ingen tvingar oss att leva på det sätt vi gör. Alla de saker vi gör för att uppehålla vår livsstil är val vi dagligen gör.  Alla de aktiviteter vi väljer att ha i vår kalender är ett resultat av de val vi gjort. Vi behöver inte leva ett liv med stress eller ständigt vara upptagna med annat

2. Sluta se upp till de som är upptagna. I vår livsstil har vi en tendens att premiera dem som har mycket att göra. Vi ser det som en måttstock på hur bra de är. Vi värderar människor efter hur fulltecknade de är. Genom att aktivt välja vår aliv kan vi vända den trenden. Vi behöver inte vara upptagna!

3. Våga ta pauser. En anledning till att vi är upptagna och trötta är att vi inte tar pauser. Att vi inte stannar upp och bara är en liten stund. Boka in lite egentid med dig själv i kalendern och gör inget en dag. Boka en dag för återhämtning och familjetid utan att bli störda av telefoner eller e-mails. Spendera mer tid i naturen

4. Återkoppla med dig själv.Vad vill du prioritera och vad är viktigt för dig? Ta tillbaka dina mål och drömmar. ge dig själv möjlighet att skapa det liv som du verkligen vill leva. Börja tacka nej till det som inte ligger i linje med dina intentioner. Att vara upptagen är ett sätt att inte vara ansvarig i våra prioriteringar

5. Rensa i röran. Att äga mindre saker och minska på den yta vi lever på skapar utrymme och mer tid till annat. När vi äger mindre saker behöver vi inte ständigt hålla på att hantera så mycket.

6. Återigen lär dig säga NEJ! Genom att börja säga nej till det som inte ligger i linje med dina värderingar och prioriteringar skapar du utrymme för det som är viktigt i ditt liv och du kan öppna upp för att vara mer närvarande. Du behöver inte tacka ja till alla de erbjudanden som kommer i din väg.

Du måste inte alltid vara upptagen. Upptagen behöver inte var en definition av dig. Vi kan sluta vara upptagna, närhelst vi vill vi kan leva våra liv utan stress och press. Du kan starta precis just nu.