Mindful meditation

Många av oss tror att lycka sitter i våra ägodelar, i våra hus och i våra bilar. Vi konsumerar i en allt snabbare takt och fyller upp våra redan överfulla hus med mer saker. Att återgå till ett mer naturligt och enkelt liv behöver inte var svårt, det börjar med ett steg.
Att bli medveten, medveten om vad det är som pågår i ditt liv så du kan välja vad du vill.

Vi har urskilt fyra nycklar till förändring

1. Bli medveten och övertygad

2. Tro att du kan förändra dig

3. Ta bort det du inte behöver (undanröj Hinder)

4. Skapa nya vanor.

 

Mindful meditation

En ny vana kan vara att meditera här följer några smakprov på Mindful Meditations Dessa kan du lyssna på så ofta vill och så många gånger du vill. I alla våra utbildningar ingår Mindful Meditations som en naturlig del. Vill du prova på att träna mentalt, öva dig på att vara mer fokuserad och medveten om dina tankar kan du använda dessa fyra filer en till två gånger om dagen genom att lyssna på var och en av dessa korta ljudfiler. Du klickar på bilden så kan du enkelt lyssna.

För mer information om kurser och utbildningar med Mindfulness och meditation hittar du under kurser.

Vecka 1
Samla dig själv och hitta tillbaka till andningen

Andningsankaret tid 5:54

Vecka 2
Ge kroppen, avspänning, lugn och återhämtning

Kroppsscanning tid 5:56

Vecka 3
En längre avslappning och mental vila

Mental vila tid 11:10

Vecka 4
Träna  upp din självkänsla med avslappning

Självkänsla tid 6:40

Mer information om kurser och utbildningar med Mindfulness och meditation hittar du under kurser.