Stärk din självkänsla

199.00 kr

Självkänsla handlar om hur du tänker och känner om dig själv. Om du har bra självkänsla, vet du att du är värdefull bara genom att vara dig själv. Det har inte att göra med om du är bra eller dålig på olika saker. Din självkänsla går att träna upp likt en fysisk kropp fast på insidan. Det finns mycket du kan göra för att stärka din självkänsla.

Självkänslan betyder mycket för hur du mår. En stabil självkänsla hjälper dig att våga göra saker du vill, och att säga ja och nej till saker. Om du har det jobbigt med självkänslan kan det leda till att du låter bli att göra sånt som du egentligen vill. I stället kanske du gör saker som du inte har lust med, eller gör saker bara för att andra vill det.

En affirmation är ett positivt påstående om dig själv, din omgivning eller ett mål du vill uppnå. De är meningar som du läser tyst för dig själv eller högt. Du kan med fördel upprepa affirmationen flera gånger under dagen. Genom att aktivt arbeta med affirmationer varje dag kan du påverka hur du tänker, känner och agerar i vissa situationer.

I det här paketet får du en pdf  där varje sida har en ny affirmation för varje ny dag i 90 dagar.  Det finns även frågor som du kan ställa till dig själv för att du ska fokusera på det som är bra i livet. Affirmationerna får större effekt om du kombinerar dem med någon meditation eller avslappningsövning. När du är avslappnad tar du lättare emot affirmationer i ditt inre och på så sätt påverkas dina känslor och ditt beteende.Därför får du med en meditation om Självkänsla som du ska använda dig av.

Boken kan du använda flera gånger och tar du ett uppehåll så fortsätter du enkelt där du senast slutade. I boken finns det även plats för dina egna reflektioner under resans gång. Du kan välja att skriva ut den på papper eller skriva direkt på din dator då det är en ifyllningsbar pdf.

Kategori: